Specjalizujemy się w pomocy Frankowiczom.

Pomożemy Ci w odzyskaniu Twoich pieniędzy!

 

⇒ Zabezpieczymy Twoje roszczenia, przerywając bieg przedawnienia.

⇒ Oszacujemy wartość nadpłaconych rat.

⇒ Sprecyzujemy roszczenie o odfrankowienie Twojej umowy kredytowej.

⇒ Zapewnimy Ci reprezentację na etapie przedsądowym i sądowym.

Sprawdź, ile pieniędzy możesz ODZYSKAĆ!

Bezpłatnie przeanalizujemy Twoją umowę kredytu

Jak działamy

Podpisanie umowy współpracy
Kompletowanie dokumentacji na potrzeby Twojej sprawy
Szacowanie Twoich roszczeń
Zgłoszenie roszczeń do sądu

Od czego zacząć?

 • Formularz
  Wypełnij formularz kontaktowy
 • Kontakt
  Skontaktujemy się z Tobą telefonicznie
 • Analiza
  Przeanalizujemy Twoją sprawę i pomożemy skompletować dokumenty
 • Umowa
  Podpisujemy umowę i rozpoczynamy działanie
7
LAT NA RYNKU
150
PRAWNIKÓW W CAŁEJ POLSCE
9
SPECJALISTÓW Z PRAWA BANKOWEGO
100%
POZYTYWNYCH OPINII

Najczęściej zadawane pytania

Nasza umowa to kompleksowa obsługa Państwa sprawy, tj. podjęcia kroków mających na celu uzyskanie zwrotu nadpłaconych rat, składek ubezpieczenia niskiego wkładu własnego i ubezpieczenia pomostowego oraz zmniejszenia salda zadłużenia w przyszłości. Po zawarciu umowy zapewniamy Państwu reprezentację w postępowaniu przedsądowym, sądowym i egzekucyjnym, aż do czasu całkowitego wyegzekwowania należnych świadczeń. Wynagrodzenie naszej kancelarii składa się z dwóch części: opłaty wstępnej i wartości procentowej od uzyskanych świadczeń. Szczegółowa oferta zostanie Państwu przedstawiona na umówionym spotkaniu lub podczas rozmowy telefonicznej.

Żeby założyć sprawę w sądzie należy wnieść 1.000 zł opłaty sądowej do sądu oraz 17 zł opłaty skarbowej od pełnomocnictwa udzielonego radcy prawnemu lub adwokatowi do urzędu gminy. W trakcie postępowania może powstać obowiązek zapłaty zaliczki na poczet opinii biegłego w kwocie ok. 1.500 zł. Wszystkie powyższe opłaty są zwracane przez Bank po wygraniu sprawy przez Kredytobiorcę.

Roszczenia pieniężne Frankowiczów przedawniają się z upływem 10 lat od dnia zawarcia umowy kredytowej. Oznacza to, że Kancelaria może cofnąć się z roszczeniem o zwrot nadpłat do 10 lat wstecz od dnia złożenia pozwu. Roszczenie o unieważnienie umowy i unieważnienie klauzul nie przedawnia się, a zatem można założyć sprawę sądową także po upływie 10 lat od dnia zawarcia umowy kredytowej.

Postępowanie przed sądem I instancji trwa około 2 lata. Ciężko jest przewidzieć konkretny termin z uwagi na dynamiczność postępowania oraz różne sposoby jego prowadzenia przez sądy. Do czasu prowadzenia sprawy należy dodać ok. 12 miesięcy na postępowanie apelacyjne, o ile do takiego postępowania dojdzie. Na dzień dzisiejszy banki apelują od wszystkich wyroków.

Tak. Całkowita spłata kredytu nie wpływa na ocenę abuzywności klauzul zawartych w umowie kredytowej. Możliwym również pozostaje uznanie umowy kredytowej za nieważną. Spłata kredytu ma wyłącznie znaczenie dla wysokości dochodzonego roszczenia.

Skontaktuj się z nami

Zadzwoń do nas
tel. 797-670-906
Wyślij do nas e-mail
biuro@kompensja.pl
Dane firmy
Kompensja Sp. z o.o., Podwale Przedmiejskie 32/25, 80-824 Gdańsk, NIP: 5833160670